DAIKON FOODS

Contactinformation


Daikon Foods 

số 254D Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê
Tây HồHà Nội

Delivery times

Thứ Hai
11:00 - 21:00
Thứ Ba
11:00 - 21:00
Thứ Tư
11:00 - 21:00
Thứ Năm
11:00 - 21:00
Thứ Sáu
11:00 - 21:00
Thứ Bảy
11:00 - 21:00
Chủ Nhật
Đóng cửa