DAIKON FOODS

DAIKON FOODS Japanese Bento restaurant

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số


Daikon Foods 

số 254D Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê
Tây HồHà Nội

Deliverytimes

Thứ Hai
11:00 - 21:00
Thứ Ba
11:00 - 21:00
Thứ Tư
11:00 - 21:00
Thứ Năm
11:00 - 21:00
Thứ Sáu
11:00 - 21:00
Thứ Bảy
11:00 - 21:00
Chủ Nhật
Đóng cửa